Αυτά είναι τα «θηρία» της 16ης Μεραρχίας - Ο φόβος και ο τρόμος των τουρκαλάδων

Επιχειρησιακή εκπαίδευση της 16ης Μεραρχίας στο χιόνι.Οι γείτονες μας προκαλούν συνεχώς αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι θα περάσουν πολύ δύσκολα αν τολμήσουν να εισβάλουν στην Ελλάδα!