Γέμισε και η Δράμα από "λίγους ακραιους" που λέει και ο Σύριζα