Μηχανοκίνητη πορεία στη Σαντορίνη!
Κυριακή 1 Ιουλίου στις 19:00
Σημείο συνάντησης: Τίμιος Σταυρός, Περίσσα - Σαντορίνη