ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ ΦΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

ΑΘΗΝΑ 30-6-2018.

Ο διεθνισμός και ο οικουμενισμός συνιστούν την πλέον ύπουλη μορφή τυραννίας για έναν λαό και ειδικότερα για τον ελληνικό λαό συνιστούν επιπλέον ύβρη μέγιστη. Απηχούν την άρνηση τής φύσης και τής ταυτότητος τού Ελληνισμού. Ο διεθνισμός είναι η αλλοτρίωση τής ελληνικότητας και ο οικουμενισμός είναι η άρνηση τής ορθοδοξίας, με την επικράτηση τού ενιαίου τύπου ανθρώπου τής ασύνορης παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ο Ελληνισμός πλέον καλείται να αποδείξει εάν αξίζει όχι απλώς ελευθερίας, αλλά αυτής ταύτης τής ζωής. 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου