Τολμάνε και μιλάνε για αυθαίρετα οι Συριζαίοι; Αυτοί δεν είναι που τα νομιμοποιούν με εκπτώσεις και δόσεις;