ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ 25-7-2018.


Στον καιρό τής διασάλευσης θεσμών και εννοιών, οι άνομες εξουσίες ευπρεπίζουν τις παρανομίες τους με τη σύμφωνη αν και αδήλως γνώμη των λαών. Η ανομία κοινωνικοποιείται δια τής ψήφου και ο λαϊκός εκπρόσωπος καλείται βουλευτής που ξεπουλά τον λαό και τελεί υπό τας εντολάς τού παγκόσμιου, άεθνου και άπιστου τυράννου. Αυτός όμως είναι ο βολευτής, διότι ο βουλευτής υπηρετεί τον Θεό, την Πατρίδα και το Έθνος. 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου