ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 18-9-2018.


Η Ελλάς διάγει τον βίο της στον εσχατολογικό καιρό τής παγκοσμιοποίησης κάτω από την αισχρή τυραννία τής συμπεφωνημένης παραδόσεως τής χώρας εκ των κομμάτων τής αστικής δημοκρατίας στο νεοταξικό κτήνος, με τις πλήρεις εξουσίες στα χέρια του. Μπροστά στον κίνδυνο τής αλλοιώσεως τού εθνολογικού μας ιστού και τού εδαφικού μας ακρωτηριασμού, το Εθνικιστικό μας Κίνημα φέρει την ευθύνη και την αποστολή τής απελευθερώσεως τού Ελληνικού Έθνους, συσπειρώνοντας κάτω από τα λάβαρα Χριστού και Ελλάδος άπαντες τούς Πιστούς Έλληνες αδιακρίτως και σε μια ενιαία παράταξη.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου