Το πάνω τους φαίνεται κανονικό και το κάτω φασιστικό!!