ΤΟ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 29-3-2017.
 
Ο εθνικισμός και ο ελληνισμός έχουν ένα μέγιστο κοινό στοιχείο. Είναι η ψυχή και η φυσιογνωμία της φυλής μας, είναι πάει να πει η μια και αδιαίρετη φύση μας. Ο ελληνισμός είναι η προσωπικότητά μας και ο εθνικισμός είναι ο τρόπος ζωής μας και η συγκολλητική ουσία τού Γένους μας. Ο ιθύνουν νους είναι η Πίστη μας, σώμα είναι ο αιμάτινος παράγοντας τής Φυλής, όπλο μας τα ιδανικά μας.