ΠΙΣΤΗ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΗΝΑ 14-6-2017.
 
Δεν έχει βρεθεί ίσαμε τώρα άνθρωπος ή συλλογικότητα που να δύναται να υπηρετήσει δύο αφεντικά. Και αν το ισχυριστεί τούτο, σ' αυτήν την περίπτωση υπηρετεί αληθινά τον σκιώδη αφέντη και εμπορεύεται το ενδιαφέρον του για την κοινότητα όπου ανήκει.