Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ 5-7-2017.
 
Λέγουν πολλοί ότι οι σωστές αποφάσεις σε μια οργανωμένη πολιτεία λαμβάνονται με την υποστήριξη τής πλειοψηφίας των πολιτών. Η λογική αυτή έχει βάση εφόσον η πολιτεία διάγει ελεύθερο βίο άνευ εξαρτήσεων και ο κάθε πολίτης εκφράζει τις προσωπικές του πεποιθήσεις και αξίες.