ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ

ΑΘΗΝΑ 7-7-2017.
Ο Ελληνισμός πάσχει βαθύτατα από το εθνοκτόνο σύνδρομο τής παθητικότητας. Το σύνδρομο αυτό έχει τρεις εξίσου επικίνδυνες εκδηλώσεις. Την αδιαφορία, τον λεονταρισμό τού ποντικιού και την μετακύληση των ευθυνών.