ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΛΟΒΟΤΟΜΗ

ΑΘΗΝΑ 9-7-2017.
 
Ύψιστη αποστολή τού βιώσιμου κράτους είναι η εθνική αυθυπαρξία και η διαιώνιση τής Φυλής επί τη βάσει των λαϊκών του δυνάμεων και των αξιών τού Έθνους. Βιώσιμο κράτος λοιπόν είναι το Εθνικό Κράτος. Διότι αυτό το Κράτος είναι δημιούργημα Λαϊκό.