ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΘΗΝΑ 12-7-2017.
 
Σ' έναν πόλεμο, πριν από τα όπλα, προηγούνται οι εσωτερικές ανακατατάξεις, οι οικονομικές ακαταστασίες, οι ενώσεις και στρατοπεδεύσεις ομόκεντρων συμφερόντων. Τα συμφέροντα μεταλλάσσονται διαρκώς και τα κριτήρια είναι δύο ειδών. Τα οικονομικά συμφέροντα που κινούνται στο σκοτάδι. Και τα εθνικά συμφέροντα που κινούνται στο φως.