ΚΑΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ 1-8-2017.

Καλό, ευλογημένο, ελληνικό, ορθόδοξο και εθνικιστικό μήνα Αύγουστο. 
η συνέχεια εδώ